Vattenfall en TenneT werken samen voor Hollandse Kust Zuid

Netbeheerder TenneT en windparkontwikkelaar Vattenfall hebben overeenkomsten getekend voor de aanleg van een offshore-netaansluiting voor de windparken Hollandse Kust Zuid I en II. De afspraken betreffen de realisatie van de aansluiting en de transmissie van elektriciteit tussen het 700 MW windpark van Vattenfall en het offshore offshore platform TenneT Hollandse Kust Zuid Alpha.

Marco Kuijpers, Senior Manager Offshore Nederland bij TenneT: “Deze overeenkomst is opnieuw een fantastische stap om het Nederlandse elektriciteitssysteem duurzaam te maken. Het plan krijgt nu echt vorm, eerst met 1.400 MW in het Borssele-windgebied, gevolgd door Hollandse Kust Zuid en tenslotte Hollandse Kust Noord in 2023. Ondertussen bereiden we ons voor op de volgende Noordzee-projecten in overleg met de Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.”

“Dit is een grote mijlpaal voor het project en we zijn blij dat het goed vooruitgaat”, zegt Gunnar Groebler, hoofd van BU Wind en lid van de EGM van Vattenfall. “Contracten worden ver voor de deadline in maart van dit jaar getekend. We kijken er naar uit om onze samenwerking met TenneT voort te zetten en dit project te realiseren als een grote bijdrage aan de Nederlandse energietransitie.”

Het offshore-net van Hollandse Kust Zuid bestaat uit twee transformatorplatformen op zee, elk met een vermogen van 700 megawatt, twee wisselstroomkabels van 220 kV per platform, een nog te bouwen onshore onderstation en een uitbreiding van de bestaande ‘De Maasvlakte’ hoog op het spanningsstation waar windenergie uit de zee is aangesloten op de Randstad 380 kV Zuidring van TenneT. De windenergie wordt geleverd aan elektriciteitsverbruikers in het hele land via het nationale hoogspanningsnet.

TenneT is officieel door de Nederlandse overheid aangewezen als offshore-netwerkexploitant. TenneT realiseert netwerkverbindingen op zee met een totale capaciteit van minimaal 3.500 MW, volgens een gestandaardiseerd concept van 700 MW per netaansluiting. De twee verbindingen van het Offshore-net Hollandse Kust Zuid, met een gezamenlijke capaciteit van 1.400 MW, zullen een jaar na elkaar operationeel zijn, in 2021 en 2022, in overeenstemming met het Energieakkoord.