TenneT zoekt bouwers offshore platform voor Hollandse Kust

De Nederlandse offshore netbeheerder TenneT heeft een oproep tot mededinging gedaan voor de bouw, het transport en de installatie van een offshore platform voor een offshore windzone van Hollandse Kust.

TenneT wil tegen 2023 ten minste 3.500 MW aan offshore-verbindingen ontwikkelen. De platforms zullen offshore windmolenparken met het onshore netwerk verbinden via HVAC-zeekabels, maar zullen ook aan elkaar worden verbonden. De platforms zullen hoogspanningsschakel- en transformatieapparatuur en aanvullende faciliteiten bevatten.

De contracten bevatten ontwerp, engineering, productie, levering, transport en installatie van zowel ‘topside’ als ‘jacket’.

Hollandse Kust is opgedeeld in Noord en Zuid.