Onderzoek naar windopbrengsten Hollandse Kust Noord

Oldbaum Services, Pondera Consult, Whiffle en Deltares gaan samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een zogeheten Wind Resources Assessment doen naar het nieuw te realiseren Hollandse Kust Noord windmolenpark.

Dat meldt 4COffshore.

Het gaat om een onderzoek naar het windklimaat in die regio. De uitkomsten zullen worden gebruikt voor het vormgeven van de windmolenparken. Daarnaast kan ook beter inzichtelijk gemaakt worden wat de opbrengsten van het windmolenpark zullen zijn. De bedoeling is dat het onderzoek de onzekerheden in het project zoveel mogelijk zal verminderen.

De Nederlandse overheid wil dat in 2020 veertien procent van de energie afkomstig is van hernieuwbare energie, tot zestien procent in 2023.