Onderzoek naar werkgelegenheid in Nederlandse offshore windenergie

Atlas Professionals, een wervingsbedrijf, doet onderzoek naar de werkgelegenheid in de Nederlandse offshore windindustrie. In maart 2019 worden de eerste resultaten verwacht. De verwachting is dat windenergie na 2030 de belangrijkste energiebron zal zijn in Europa en dat dit zal zorgen voor 569.00 banen. Hoe het potentieel in Nederland is, is nog niet helemaal duidelijk. Personeelstekorten kunnen grote gevolgen hebben voor de Nederlandse windindustrie en daar moet op voorbereid worden.

De resultaten van het onderzoek zijn vooral belangrijk voor zowel de industrie als de onderwijsinstellingen: er zijn hoog opgeleide experts en specialisten op alle niveaus nodig en de onderwijsinstellingen moeten weten hoeveel mensen er moeten worden opgeleid en welke competenties vereist zijn.

Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI).

Joost Pellis, Strategic Manager Renewables bij Atlas Professionals, zegt: “Dit is een spannende tijd voor de Nederlandse windindustrie. In wervingstermen is wind echter een jonge en nog niet in kaart gebrachte sector. Om ervoor te zorgen dat het op een optimaal niveau kan blijven werken, is echt inzicht nodig in de benodigde wervingsaantallen en de vaardigheden en trainingsprogramma’s die in Nederland nodig zijn. De industrie moet goed voorbereid zijn op de toekomst en oplossingen kunnen vinden voor potentiële wervingsproblemen voordat ze zich voordoen. Dat is de reden waarom dit onderzoek zo belangrijk is, het zal een ‘routekaart’ bieden voor werkgelegenheid in de offshore windindustrie, terwijl we richting 2023 en vervolgens doorgaan naar 2030.”