Onderzoek naar doorontwikkeling Thanet windpark bij Kent

De Britse regering heeft toestemming gegeven voor onderzoek naar de doorontwikkeling van het Thanet offshore windpark voor de kust van Kent. Vattenfall heeft een plan opgesteld voor die doorontwikkeling. De Britse planningsinspectie zal met behulp van een onderzoeksinstantie bepalen of het plan goedgekeurd zal worden.

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall had eind juni de aanvraag tot onderzoek ingediend.

Uiterlijk medio 2019 zal de Britse minister een besluit nemen over de aanvraag. Als deze wordt goedgekeurd, kan het Thanet windpark worden uitgebreid.

Dan zal het windpark bestaan uit maximaal 34 turbines op acht kilometer vanuit de kust van Kent. DE opbrengst van het windpark zal dan vermoedelijk verdubbelen.