Oesters en kunstriffen voor nieuwe natuur windpark Noordzee

Van Oord heeft afgelopen week samen met stichting N&M, stichting Noordzee en Eneco kooien met platte oesters en rifballen geïnstalleerd in windpark Luchterduinen, 23 kilometer ten westen van IJmuiden. Dat is onderdeel van het project ‘de rijke Noordzee’ waarbij wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken.

De rifstructuren zijjn op ongeveer twintig meter diepte geplaatst. Het totale oppervlakte van deze test beslaat drie hectare.

De natuurontwikkeling in het windpark wordt tot 2022 door Bureau Waardenburg, Sas consultancy en Wageningen Marine Research wetenschappelijk onderzocht met onder andere onderwatercamera’s. Hierbij zal bekeken worden of de oesters voldoende groeien en zich voortplanten, en of hun larven zich in de nabijheid vestigen en een rif gaan vormen. De geplaatste oesters produceren larven, waardoor er in het gebied een volwaardig rif kan ontstaan dat veel andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden. Zo dient een windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur.

Natuurlijke riffen vervullen een belangrijke functie.  Ze filteren water en zijn een aanhechtingsplek voor en bron van voedsel. Deze komen door menselijk ingrijpen en ziektes vrijwel niet meer voor in de Noordzee. De organisaties onderzoeken nu wat de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur te ontwikkelen in windparken op zee.

Windparken op zee zorgen voor ingrijpende verandering in de natuur op de Noordzee, maar bieden ook kansen om positief bij te dragen aan de onderwaternatuur en het verbeteren van de biodiversiteit. De resultaten van dit project kunnen daaraan bijdragen bij nieuwe windparken. Daarmee gaat de groei van windparken op zee hand in hand met natuurversterking.