Minder exploratie- en schattingsboringen

Van de 100.000 putten en oliebronnen die wereldwijd zijn aangeboord in 2013, was vier procent een exploratie- of schattingsbron. De verwachting is dat dit aandeel afgelopen jaar en komend jaar zal zijn gedaald tot twee procent van het totaalaantal.

Dat geldt voor zwel de offshore als de onshore markt en over de hele wereld.

Dat meldt Rystad Energy.

De grootste daling offshore is te zien in Zuid-Amerika, omdat het vooral in Brazilië afnam vanwege de crisis daar.

De verwachting is dat er na 2020 weer verbeteringen zullen optreden, wanneer de olieprijzen stabiel blijven en de focus op reservevervanging dringender wordt.