Meer olie in de buurt van Goliat in de Barentszzee

Het Noorse Vår Energi heeft de bronnenschatting voor het Goliat-veld in de Barentszzee, ten noorden van Rusland en Noorwegen, verhoogd. Er blijkt meer olie te zijn dan tevoren gedacht.

Er is een put geboord tot een ondergrondse verticale diepte van 1,2 kilometer. Daarbij zijn twee niveaus van koolstofwaterhoudende zandsteen gevonden, hydraulisch van elkaar gescheiden. Het gebied is volgens Vår Energi gescheiden van het hoofdgebied van Goliat en is daarom Goliat West genoemd.

De reservoirs zouden beide olie bevatten.

Vóór het boren had het bedrijf zijn bronnenschatting voor Goliat al bijgesteld van 176 MMbbl (bij indiening van het oorspronkelijke ontwikkelingsplan) naar 198 MMbbl. Vår beoordeelt de recupereerbare bronnen op 4,4-13,8 MMboe, van de totale volumes ter plaatse van 13-44 MMMboe.