Meer dan 40 procent Duitse energie is duurzaam opgewekt

Meer dan 40 procent van alle opgewekte energie in Duitsland is afkomstig van hernieuwbare bronnen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Fraunhofer-instituut voor zonne-energieystemen. Zonne-energie vertoonde de grootste groei met 16 procent, vóór windenergie met 5,4 procent groei. Afgelopen jaar leverden Duitse zonnepanelen zo’n 45,7 TWh. Van april tot augustus 2018 leverden Duitse zonnepaneleninstallaties meer elektriciteit per maand dan steenkolencentrales.

Elektriciteit uit wind bedroeg in 2018 zo’n 111 TWh, waarmee het na steenkool de tweede grootse bron is geworden. Het grootste deel daarvan is opgewekt uit offshore wind vanuit de Noordzee.

De netto elektriciteitsopwekking uit kolen, gas en waterkracht nam af.