Marjan Minnesma ambassadeur voor getijdenenergie

Marjan Minnesma, een van de boegbeelden voor het streven naar een energie-transitie in Nederland, is ambassadeur voor Tocardo geworden om zo duurzame energie-opwekking met getijdenstroom meer onder de aandacht te brengen.

“Getijdenenergie is nog relatief onbekend. Dat dit moet veranderen is dé missie van onze nieuwe ambassadeur”, laat het bedrijf weten.

Marjan Minnesma is opgeleid als bedrijfskundige, jurist en filosoof. Zij heeft gewerkt voor onder meer Greenpeace, Novem, het Instituut voor Milieuvraagstukken in Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is momenteel directeur van Urgenda: een organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.

Getijdenstroom is een vorm van duurzame energieopwekking met een enorme wereldwijde potentie. De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en vooral de exacte voorspelbaarheid van de groene energie die opgewekt wordt.

Tocardo Tidal Power uit het Noord-Hollandse Den Oever is een van de bedrijven die met getijdenstroom werkt. De turbines van Tocardo hebben bij eb en vloed een zelf-roterend blad, iets wat het bedrijf wereldwijd gepatenteerd heeft. De eerstvolgende offshore installatie van de UFS (Universal Foundation System) met 5 turbines is gepland bij EMEC (European Marine Energy Centre) in Orkney Schotland.