Handelsmissie naar Bremen voor wind op zee

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houdt samen met onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken op 5 en 6 maart een handelsmissie naar het Duitse Bremen. Een van de twee speerpunten van de handelsmissie is offshore wind. Bedrijven of kennisinstellingen die actief zijn in de offshore wind-sector zijn welkom om deel te nemen. Windenergie is ook in Duitsland essentieel en staat hoog op de politieke agenda: recent zijn nog de ambities daarvoro aangescherpt: in 2030 moet minimaal 65 procent van de elektriciteit in Duitsland duurzaam zijn opgewekt.

Deze missie loopt parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Bremen en Bremerhaven brengen. De Koning en de Koningin zijn aanwezig bij enkele programmaonderdelen van de missie. Ook Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is erbij.

Deelnemers aan de handelsmissie kunnen in contact komen met potentiële Duitse zakenpartners en kennismaken met de deelstaat Bremen. Kijk hier voor meer informatie over deelname.  Aanmelden kan tot en met 28 januari.