Denemarken en Zuid-Korea werken samen

Denemarken en Zuid-Korea gaan samenwerken op het gebied van hernieuwbare energie en gaan zich vooral richten op offshore wind.

De twee landen gaan samen energiebeleid en – voorschriften ontwikkelen voor hernieuwbare energie in Zuid-Korea. De bedoeling is om te werken aan gezamenlijke technologie-ontwikkeling en toegang tot andere landen: vooral kennisuitwisseling waar beide landen profijt van zullen hebben.

Behalve met offshore wind, gaan de landen zich ook bezighouden met onshore wind, zonne-energie en energie-opslag.

Zuid-Korea zou volgens Denemarken in 2030 een aandeel van twintig procent aan hernieuwbare energie willen bereiken. Dat komt neer op drie keer meer dan de totale windcapaciteit van Denemarken.