Vattenfall en TenneT werken samen voor Hollandse Kust Zuid

Netbeheerder TenneT en windparkontwikkelaar Vattenfall hebben overeenkomsten getekend voor de aanleg van een offshore-netaansluiting voor de windparken Hollandse Kust Zuid I en II. De afspraken betreffen de realisatie van de aansluiting en de transmissie van elektriciteit tussen het 700 MW windpark van Vattenfall en het offshore offshore platform TenneT Hollandse Kust Zuid Alpha.

Lees meer

Handelsmissie naar Bremen voor wind op zee

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houdt samen met onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken op 5 en 6 maart een handelsmissie naar het Duitse Bremen. Een van de twee speerpunten van de handelsmissie is offshore wind. Bedrijven of kennisinstellingen die actief zijn in de offshore wind-sector zijn welkom om deel te nemen. Windenergie is ook in Duitsland essentieel en staat hoog op de politieke agenda: recent zijn nog de ambities daarvoro aangescherpt: in 2030 moet minimaal 65 procent van de elektriciteit in Duitsland duurzaam zijn opgewekt. Lees meer

Vestas verplaatst testactiviteiten naar Isle of Wight

Vestas verplaatst zijn testgerelateerde activiteiten van West Medina Hills naar de St. Cross-faciliteit op het Isle of Wight, vlak voor de zuidkust van Engeland. Daarmee wil het bedrijf meer ruimte bieden aan toekomstige uitbreiding door MHI Vestas Offshore Wind op de oude locatie.

Lees meer

Opmerkelijke groei van Vlaamse windenergie met bijna een kwart

BRUSSEL

Vlaanderen heeft vorig jaar voor het eerst in 10 jaar 1,6 procent minder groene stroom geproduceerd, door niet langer in te zetten op grote biomassacentrales voor de elektriciteitsproductie. In de plaats daarvan wordt volop overgeschakeld naar wind-, zonne- en warmte-energie, zegt de Vlaamse minister van energie Bart Tommelein.

JAN SCHILS

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in Vlaanderen steeg wel van 6 procent in 2015 naar 6,4 procent in 2016. Er werd 10 procent meer groene warmte geproduceerd. Opmerkelijke was vooral de sterke stijging van de productie van windenergie in 2016 met 22 procent tot 1.683 gigaWattuur ten opzichte van 2015, zo blijkt uit de cijfers van het VITO, het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (Vlaamse tegenhanger van TNO in Delft). Ook de productie van zonne-energie nam toe met 1,2 procent en van biogas met 2,5 procent.

Voor de dalende productie van groene stroom tot 7.344 gigaWattuur (-1,6 procent) worden twee belangrijke oorzaken genoemd. Zo daalde de productie van de biomassacentrale Max Green in Gent tegenover het jaar tevoren, terwijl de centrale in Langerlo bij Genk in Belgisch-Limburg de productie stopzette. Max Green is een vroegere steenkolencentrale die omgebouwd werd om hout te verbranden.

Plannen om de centrale in Genk om te bouwen tot een biomassacentrale werden afgeblazen omdat de eigenaard daarvan in Estland het desbetreffende bedrijf liet failliet gaan, terwijl de Vlaamse regering weigerde bij te springen, omdat zij niet langer in biomassacentrales, die niet duurzaam zijn, wil investeren.

Bijbouwen

Volgens de Vlaamse energieplannen moeten er in Vlaanderen de komende jaren 280 windmolens en 6,4 miljoen zonnepanelen worden bijgebouwd. Maar dat zal niet genoeg zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarvoor is nog eens 1.400 gigaWattuur nodig ofwel de bouw van 150 bijkomende windmolens en 3 miljoen zonnepanelen. Energieminister Tommelein zegt daarbij te rekenen op de medewerking van zowel bedrijven als gezinnen, waarbij hij hen als wortel voorhoudt dat “zonnepanelen een heel wat hoger rendement opleveren dan het huidige spaarboekje”.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moet Vlaanderen minstens 10,34 procent van zijn energieverbruik betrekken van duurzame bronnen. Met de huidige 6,4 procent zit het daar nog ver onder.

 

Port of Den Helder ontvangt als tweede haven van Nederland Ecoport certificering

Algemeen directeur van Port of Den Helder Piet-Hein Kolff heeft gisteren de ECOport certificering voor de haven ontvangen van de European SeaPorts Organisation (ESPO), tijdens een bijeenkomst van Noordelijke Zeehavens in Den Helder. NV Port of Den Helder is de tweede haven in Nederland die de ECOport certificering ontvangt na Havenschap Moerdijk. Ook de havens van Dublin en Shoreham ontvingen de certificering, die een geldigheidsduur heeft van twee jaar.

De ECOport certificering wordt uitgereikt door ESPO aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en die ieder jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen. De certificering wordt getoetst aan de hand van een zelfdiagnosesysteem, waarin de belangrijkste milieuonderwerpen worden bepaald, en door een Port Environmental Review System (PERS). PERS beoordeelt de individuele prestaties van de haven op het  gebied van milieumanagement en wordt onafhankelijk uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Piet-Hein Kolff: “We zijn erg verheugd dat we als een van de belangrijkste offshore havens in de regio dit certificaat hebben behaald. Dat we de tweede haven zijn in Nederland die dit certificaat heeft bewijst dat we  zo tegemoet komen aan belangrijke criteria. Op deze manier laten we zien dat we als haven het milieu serieus nemen en daar zo voorzichtig mogelijk mee omspringen”. De ECOport certificering is ontstaan uit een samenwerking van universiteiten, onderzoeksbureaus en havenbeheerders. Aan de samenwerking lag een Europese cofinanciering onder de paraplu van ECOports ten grondslag. ESPO ziet de afgelopen periode een groeiende belangstelling voor de certificering.

 Over Port of Den Helder.
Den Helder is een van de belangrijkste, aan energie (olie, gas en duurzame energie) gerelateerde logistieke offshorehaven van het zuidelijke deel van de Noordzee. Samen met de nabijgelegen helikopterluchthaven van Den Helder Airport ondersteunt Port of Den helder, als feitelijk middelpunt van Nederland, operationele en onderhoudsactiviteiten van de circa 135 gas-, olie- en serviceplatformen op het Nederlands continentaal Plat. Een samenwerking met de Marine zorgt ervoor dat de havencapaciteit sinds 2013 flexibel inzetbaar is. Het kerndoel van de haven is om de haven verder te ontwikkelen als dé kennis- en servicehub voor de groeiende offshore-industrie in het zuidelijke deel van de Noordzee. Port of Den Helder verwacht komende jaren een toename in de vraag mede door de opkomende hernieuwbare energieprojecten in de regio. 

Meer info:  www. ecoports.com, www.portofdenhelder.eu en www.espo.com

 

De redding van Groninger vlaggenschip Voorwaarts Voorwaarts toevalstreffer

1400 tons kraanponton Conquest MB1 hijst schip aan boord op weg terug naar de Eemshaven.

De Conquest MB1 vaart vandaag, woensdag 20 mei terug uit Duitse wateren en pikt onderweg de Voorwaarts Voorwaarts op. Daarmee komt er een einde aan een dreigende patstelling. Amasus Delfzijl wist de partijen bij elkaar te brengen. Het historische Groningse Vlaggenschip Voorwaarts Voorwaarts uit 1899 werd in Hamburg door de Duitse autoriteiten aan de ketting gelegd in verband met discussie over de certificaten van het schip. Even leek er een ingewikkelde patstelling te ontstaan, het schip mocht van de autoriteiten niet verder varen, dus ook niet weggesleept worden. Bij toeval was Conquest – bekend van de bergingswerkzaamheden van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia – in de buurt. En bracht op bijzondere wijze uitkomst: de Voorwaarts Voorwaarts wordt gewoon aan boord gehesen en op het enorme kraan-ponton terug naar huis gebracht.  Woensdagochtend verwacht de Conquest het historische schip weer in de Eemshaven te water te laten.

 

Lancering Offshorekrant 24 maart op beurs Offshore NL

De Scheepvaartkrant Media lanceert op de beurs Offshore NL, die gehouden wordt op 24 en 25 maart aanstaande in Gorinchem, haar eerste Offshorekrant. Deze krant staat met zijn 48 pagina’s boordevol nieuws met onder andere aandacht voor de offshore ambitie van de haven Rotterdam en het windmolenpark Luchterduinen. In deze uitgave ook meer aandacht voor de beurs OffshoreNL en de beurs Asbestos die in april gehouden wordt. De krant verschijnt niet alleen in print maar ook als e-paper. Download hiervoor de gratis e-paper app Offshorekrant in de App Store of Google play.

Wij hopen u welkom te mogen heten op onze stand 201 op Offshore NL

Offshore-concern Allseas krijgt Paal 92 op Maasvlakte II

Havenbedrijf Rotterdam zet krachtig in om de offshore-industrie verder te ontwikkelen. Doel is dé hub van Noordwest-Europa te worden voor het ontmantelen van afgedankte booreilanden en de bouw van windparken. Het eerste resultaat is al bereik. Allseas, eigenaar van het grootste hefschip ter wereld Pioneering Spirit, verbindt zich voor jaren aan de havenstad. In de Prinses Alexiahaven op Maasvlakte II is vrijwel permanent Paal 92 beschikbaar voor de schepen van Allseas.

Met de komst van Allard Castelein krijgt de ontwikkeling van een visie over de offshore meer vaart. De nieuwe president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam vindt dat er gewerkt moet worden aan de verbreding van de activiteiten in de Rotterdamse haven. Bij de toelichting van de resultaten over het jaar 2014 aan het begin van 2015 sprak hij daar al over: “De haven moet zich verder ontwikkelen als centrum van de mondiale maritieme industrie”. Joost Eenhuizen, Business Manager Maritime & Offshore Industry Port of Rotterdam, geeft handen en voeten aan dit beleid. Zijn missie is op zoek te gaan naar offshorebedrijven met lef, om samen met hem aan de toekomst van de offshore in de Rotterdamse haven te werken. “Het beleid om offshore tot een verdere ontwikkeling te brengen, gaat verder dan het leveren grond en kades. De offshore-industrie is een ruimte vretende industrie. Met Maasvlakte II hebben we daar genoeg van. Belangrijk is om die bedrijven met elkaar te verbinden en ook nog eens te verknopen met kennisinstellingen als TU Delft en vakscholen”.

Pioneering Spirit
Op de elfde verdieping van het Havenbedrijf op de kop van de Wilhelminapier gebruikt hij met regelmaat de afbouw van de Pioneering Spirit, de nieuwe naam voor Pieter Schelte, als voorbeeld van het nieuwe beleid. “Toen de vraag kwam vanuit Allseas of hier de afbouw kon plaatsvinden hadden wij als havenbedrijf in elf maanden alles geregeld, dat is ongekend snel. Je moet dan concurreren met andere internationale havengebieden. De doorslag geeft dan toch het aanwezige vakmanschap en de kennis. Want bijna alle toeleveranciers aan offshore in de regio Groot Rotterdam zijn bij dit project betrokken. Het afbouwen levert zeker werk op dat tegen de 700 miljoen euro loopt”.
Lees het gehele artikel in de Offshorekrant.

Foto: Joost Eenhuizen.
Fotocredit Ries van Wendel de Joode