Bretagne wil bolwerk worden van offshore windindustrie

Bretagne heeft een overeenkomst gesloten met offshore ontwikkelaar wpd om de ontwikkeling van offshore windindustrie door te zetten. De Franse regio wil een bolwerk worden van de offshore wind industrie, zowel op nationaal niveau als daarbuiten.

Dat meldt offshorewind.biz

Volgens wpd is Bretagne daar prima voor geschikt, onder meer door de strategische positionering van Bretagne in combinatie met de haven van Brest.

Wpd is tot nu toe betrokken geweest bij de ontwikkeling van twintig offshore windprojecten en de bouw van drie windmolenparken.