Bouw offshore windpark Deutsche Bucht op schema

De eerste van 31 stalen funderingen voor het Deutsche Bucht offshore wind project is begin september geïnstalleerd. Daarmee is het project dat 100 kilometer van het Duitse vasteland ligt, officieel van start gegaan.
Deutsche Bucht is het derde offshore windmolenpark van Northland Power. Er is een investeringsbudget van 1,4 miljard euro mee gemoeid. De bouw loopt voor zover bekend nog prima op schema.

De bouw van het offshore windmolenpark moet voldoen aan strenge regels, onder meer omtrent het beschermen van het zeeleven tegen de geluidsemissies. Tijdens installatiewerkzaamheden mag het geluidsniveau de 160dB niet overschrijden binnen een straal van 750 meter van de bouwplaats. Deutsche Bucht gebruikt daarom een ​​concept voor lawineverliesvermindering op meerdere niveaus, met maatregelen voor afschrikking en inzet van zowel een hydrogeluiddemper (HSD) als een dubbel Big Bubble Curtain. Het gecombineerde effect dempt onderwatergeluidsgolven van een groot aantal frequenties.