1,4 miljoen euro voor research optimaal design windturbines

De EU heeft 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld naar onderzoek naar het meest optimale ontwerp voor offshore windturbines. Het geld wordt verleend aan GODESS (Global Optimal Design of Support Structures).

GODESS verwacht een ontwerp te kunnen maken waarbij er tot 25 procent op materiaalkosten bespaard kan worden.

Het project creëert een volledige digitale ‘loop’ van ontwerp tot uitvoer, om zo simulaties, machine learning en optimalisatieroutines bij elkaar te brengen. De daaruit voortvloeiende data kan gebruikt worden om het ontwerp te optimaliseren.