Laatste nieuws

Samenwerking centraal in grote oefening oliebestrijding Waddenzee

Onder de naam Olie Alert Waddenzee houdt Rijkswaterstaat samen met andere organisaties een grootschalige, meerdaagse oefening oliebestrijding. Centraal in deze oefening staat de samenwerking tussen de vele partijen die met oliebestrijding te maken kunnen krijgen. De oefening is 4, 5 en 6 september op meerdere plaatsen op de Noordzee, Waddenzee en nabij en op Schiermonnikoog. Het is voor het eerst dat op deze schaal geoefend wordt in het Waddengebied. 

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee is een uniek, dynamisch maar ook kwetsbaar natuurgebied. Rijkswaterstaat is als bevoegd gezag en beheerder van de Waddenzee verantwoordelijk voor oliebestrijding in het Waddengebied en staat 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat. 

Grootschalige oefening Met het grootste risico van een verontreiniging op de Noordzee ligt de aanpak van een olieverontreiniging zo dicht mogelijk bij de bron van de verontreiniging. De oefening begint dan ook op de Noordzee. Bij een echt incident wordt zo veel mogelijk olie geruimd op de Noordzee en de zeegaten. In de praktijk is hiermee al het merendeel van de olie geruimd om zo te voorkomen dat olie de Waddenzee in komt. Bij dit deel van de oefening wordt een groot arsenaal aan materiaal ingezet, van olie geleidende schermen tot schepen uitgerust met veegarmen. Hierbij wordt overigens geen echte olie gebruikt maar oefenmateriaal. Een tweede deel van de oefening richt zich op het opruimen van olieresten in ondiepe delen en platen nabij Schiermonnikoog. Verder staat het schoonmaken van een strand van Schiermonnikoog met inzet van vrijwilligers centraal, iets wat nog niet eerder zo geoefend is. Ook hier wordt geen echte olie gebruikt. Vanwege de ecologische kwetsbaarheid van de Waddenzee wordt in dit deel van de oefening, net als bij een echt incident, door Rijkswaterstaat nauw samengewerkt met natuur- en gebiedsbeheerders, gemeente, veiligheidsregio, lokale aannemers, vrijwilligers en Defensie om zo de effecten van een verontreiniging te beperken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Ecologisch Spoorboekje en inzetplannen, zogenaamde kaders en handleidingen met maatregelen ter bescherming van kwetsbare gebieden. Dit deel van de oefening is erop gericht om de inzetplannen met de partners te oefenen en te leren waar de aanpak beter kan. 

Samenwerking centraal Samenwerking en oefenen tussen Rijkswaterstaat en betrokken partijen is van groot belang. Door samenwerking kan de oliebestrijding op de Waddenzee verder worden verbeterd. Zo kunnen natuur- en gebiedsbeheerders en crisispartners Rijkswaterstaat bij een olieramp ondersteunen in de bestrijding. Op deze wijze kan er met meer materiaal, op een gerichte manier sneller ingegrepen worden voor een optimale oliebestrijding in de Waddenzee.

Veel betrokken partners De Waddenvereniging is als ecologisch adviseur betrokken bij de organisatie van deze oefening en treedt tijdens de oefening op als waarnemer. Aan de oefening Olie Alert Waddenzee nemen verder onder andere deel: Veiligheidsregio Fryslân, Defensie, natuur- en gebiedsbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, eilandgemeenten zoals gemeente Schiermonnikoog, Stichting Vrienden Rottums, de Waddenunit van het Ministerie van Economische Zaken en meer dan 100 vrijwilligers.

 

Meer nieuws

Zware scheepsbouwcrisis

De wereldwijde scheepsbouw en -reparatie sinds eind 2015 in een zware crisis. De orderintake is in 2016 dramatisch gedaald naar een niveau dat de laatste 25 jaar niet meer is gezien. Oorzaken zijn duidelijk; overcapaciteit van scheepsruimte, afname groei wereldhandel en een lage olieprijs in combinatie met een jarenlang sterk gegroeide offshorevloot. In deze sombere […]

Boskalis completes study into head office costs

Royal Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) has completed the previously announced study into the costs of its head office organization. The deteriorated market circumstances and the expected long spell of low energy prices were the reason for the study. Based on the study Boskalis will target total cost savings of EUR 30-35 million, resulting in the loss of […]

Aankomst eerste 20.000 TEU schip in Rotterdam

Op vrijdag 19 mei arriveert de MOL Triumph naar verwachting om 15.00 uur aan de kade van Rotterdam World Gateway op Maasvlakte 2 (havennummer 8980). Het is het eerste containerschip met een capaciteit van meer dan 20.000 TEU (standaardmaat voor containerschepen) dat in Rotterdam arriveert. Vanwege deze mijlpaal vaart het Havenbedrijf met een persboot het […]

HUISMAN INTRODUCES NEW CRANE TYPE FOR OFFSHORE WIND TURBINE MAINTENANCE

Huisman, the worldwide specialist in lifting, drilling and subsea solutions has developed an extremely lightweight type crane for the maintenance of offshore wind turbines: the ‘Foldable Offshore Crane’. This crane combines unparalleled lifting heights and more than sufficient lifting capacity with a foldable boom resulting in less required deck space and a low own weight […]

Elia trekt 400 miljoen euro uit voor ‘stopcontact’ op zee

De beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, Elia NV, heeft een bedrag van 400 miljoen euro opzij gelegd voor de bouw van een offshore platform, waarop de windparken op zee kunnen worden aangesloten en waarvandaan de opgewekte elektriciteit naar de wal kan worden doorgestuurd. Het platform, dat 40 km voor de kust van Zeebrugge-Knokke wordt geïnstalleerd, […]

E-paper

Tweets

Apps

Vind hier uw e-paper Offshorekrant app!

Vind uw app in de GooglePlay Vind uw app in de app-store